[1]
ปลื้มอารมย์ ว., สิริกุตตา ส., and กุลิสร์ ณ., “พฤติกรรมการค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตในการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ของผู้บริโภคในประเทศไทย (CONSUMERS’ INTERNET INFORMATION SEARCH BEHAVIOR ON ONLINE CLOTHING PURCHASE DECISION IN THAILAND)”, -, vol. 3, no. 6, July-December, pp. 105–117, Dec. 2011.