[1]
“กองบรรณาธิการ”, -, vol. 14, no. 27, Jun. 2022.