[1]
เกษามา ส., นาราเวช ว., and วิตตาภรณ์ ส., “ฉากแห่งชีวิตในหญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมและตั้งครรภ์ต่อ (LIFE SCENES OF WOMEN WITH UNPLANNED PREGNANCY AND CONTINUING TO TERM)”, -, vol. 14, no. 27, pp. 177–192, Jun. 2022.