[1]
สุขพิระวัฒนกุล ส. and ปัญญาเมธีกุล ศ., “การวิเคราะห์ชุดศัพท์และเจตนาที่ใช้ในการประกอบสร้างแบบเรียนวิชาภาษาเขมรระดับประถมศึกษาของประเทศกัมพูชา (ANALYSIS OF LEXIS LISTS AND INTENTS USED IN THE CONSTRUCTION OF ELEMENTARY KHMER TEXTBOOKS IN CAMBODIA)”, -, vol. 14, no. 27, pp. 131–144, Jun. 2022.