[1]
คำทิ้ง ธ. and สุขเจริญ ภ., “วัจนกรรมที่ปรากฏในจดหมายของคนฆ่าตัวตาย (SPEECH ACTS USED IN SUICIDE NOTES)”, -, vol. 14, no. 27, pp. 62–74, Jun. 2022.