[1]
บทความวิจัย ใ., “ใบนำส่งบทความวิจัย (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)”, -, vol. 13, no. 26, p. 208, Jan. 2022.