[1]
ไทพาณิชย์ ช., ศรีสมบัติ ร., and จำนงค์สาร ส., “ดนตรีของชาวเกอฮอลัด เมืองดาลัด ประเทศเวียดนาม (MUSIC OF K’HO LACH PEOPLE IN DALAT, SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM)”, -, vol. 13, no. 26, pp. 20–29, Dec. 2021.