[1]
ทิมวัฒนบรรเทิง ส., “การศึกษาและสร้างสรรค์ศิลปะจากเรื่องเล่าเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 พื้นที่วัดเขาทุเรียน (STUDY AND ART CREATION BASED ON THE STORIES OF WORLD WAR 2, WAT KHAO DURIAN AREA)”, -, vol. 13, no. 26, pp. 159–174, Dec. 2021.