[1]
ศรีสุขนาม ก., “ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าประเภทอิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคกลุ่มมิลเลนเนียล (Gen M: Millennials)”, -, vol. 13, no. 26, July-December, pp. 1–19, Dec. 2021.