[1]
นาควัชระ ป., “พระพุทธรูปสำริดศิลปะล้านนาสกุลช่างแพร่ (LANNA BRONZE BUDDHA IMAGE IN PHRAE SCHOOL)”, -, vol. 13, no. 25, pp. 73–83, Jun. 2021.