[1]
บทความวิจัย ใ., “ใบนำส่งบทความวิจัย (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)”, -, vol. 12, no. 24, p. 145, Jun. 2021.