[1]
ทิมวัฒนบรรเทิง ส., “การสร้างสรรค์ภาพผู้สูงอายุด้วยปูนซีเมนต์ฉาบสี ในรูปแบบเอกซเพรสชันนิสซึม จากชีวิตและผลงานของบุคคลสำคัญ (EXPRESSIONISM PAINTINGS OF FAMOUS PEOPLE’S ELDER LIFE BY COLOR CEMENT CREATION)”, -, vol. 11, no. 22, pp. 212–224, Dec. 2019.