[1]
อุกฤษฏ์ ม., มณีศรี ค., and ไชยวุฒิกรณ์วานิช อ., “ความสัมพันธ์ระหว่างอัตลักษณ์ทางเฟมินิสต์เชิงบวกและการถูกกระทำรุนแรงในคู่รัก: อิทธิพลส่งผ่านของการเห็นคุณค่าในตนเองและอำนาจในความสัมพันธ์”, -, vol. 11, no. 22, pp. 162–174, Dec. 2019.