[1]
ลี้ตระกูล ป., “การวิเคราะห์ความยากจนของผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงราย (AN ANALYSIS OF THE POVERTY IN ELDERLY IN CHIANG RAI PROVINCE)”, -, vol. 11, no. 22, pp. 95–110, Dec. 2019.