[1]
พัชรเมธา ต., “เครื่องเขินล้านนา (LANNA LACQUER WARE)”, -, vol. 11, no. 22, pp. 75–94, Dec. 2019.