[1]
บทความวิจัย ใ., “ใบนำส่งบทความวิจัย (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)”, -, vol. 11, no. 21, January-June, p. 196, Jun. 2019.