[1]
เจริญศิลป์ ว., สุปินนะ ว., สุขอิ่ม จ., and นาทองไชย ศ., “การฆ่าตัวตายของนักศึกษากับการปรับตัวของครอบครัว มหาวิทยาลัยและรัฐ: การศึกษาโดยใช้ข่าวในหนังสือพิมพ์เป็นฐาน(THE STUDENTS SUICIDE AND ADAPTATION OF FAMILY, UNIVERSITY AND STATE: THE STUDY BY USING REPORTED CASES IN THAI NEWSPAPERS BASED)”, -, vol. 11, no. 21, pp. 135–147, Jun. 2019.