[1]
บทความวิจัย ใ., “ใบนำส่งบทความวิจัย (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)”, -, vol. 10, no. 19, p. 241, Aug. 2018.