[1]
ธรรมเจริญ ว., เจริญงาม น., and โชติดิลก ญ., “ปัจจัยทำนายการคลอดก่อนกำหนดของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี (FACTORS PREDICTING FOR PRETERM LABOUR OF TEENAGE PREGNANT WOMEN AT PRAPOKKLAO CHANTHABURI HOSPITAL)”, -, vol. 10, no. 19, pp. 188–200, Aug. 2018.