[1]
บุญยะเสนา พ. and หิมะกลัส ว., “กิจกรรมและเครือข่ายเศรษฐกิจชุมชน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (SYSTEM AND COMMUNITY ECONOMIC NETWORK FOLLOWING THE SUFFICIENCY ECONOMY PHILOSOPHY)”, -, vol. 10, no. 19, pp. 127–139, Aug. 2018.