[1]
ศรีสังข์ พ. and ศรีวิชัยมูล อ., “การพัฒนาหลักสูตรสำหรับเด็กเร่ร่อนจังหวัดเชียงราย (CURRICULUM DEVELOPMENT FOR HOMELESS CHILDREN IN CHIANGRAI PROVINCE)”, -, vol. 10, no. 19, pp. 102–115, Aug. 2018.