(1)
เพิ่มพูนวิวัฒน์ ช. โ.; เชยจิตร ร.; ธนานุภาพพันธุ์ อ. การศึกษาความสูญเสียรายได้ของภาครัฐจากนิติกรรมอำพรางเพื่อการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของคนต่างด้าว (STUDY OF THE LOSS OF REVENUE TO THE GOVERNMENT DUE TO FOREIGN ACQUISITION OF THAILAND PROPERTY BY NOMINEES). - 2017, 9, 29-40.