(1)
คำทิ้ง ธ.; สุขเจริญ ภ. วัจนกรรมที่ปรากฏในจดหมายของคนฆ่าตัวตาย (SPEECH ACTS USED IN SUICIDE NOTES). - 2022, 14, 62-74.