(1)
ไทพาณิชย์ ช.; ศรีสมบัติ ร.; จำนงค์สาร ส. ดนตรีของชาวเกอฮอลัด เมืองดาลัด ประเทศเวียดนาม (MUSIC OF K’HO LACH PEOPLE IN DALAT, SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM). - 2021, 13, 20-29.