(1)
พัชรเมธา ต. เครื่องเขินล้านนา (LANNA LACQUER WARE). - 2019, 11, 75-94.