1.
สุขอวยชัย จ, ศักดิ์ดี จ. การใช้ยาปฏิชีวนะในการรักษาการติดเชื้อในคลองรากฟัน. SWU Dent J. [Internet]. 2014 Sep. 19 [cited 2024 May 23];6(1):52-65. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swudentj/article/view/4563