1.
ทรัพย์มณีนุกูล ญ, ไชยรักษ์ พ, วรชาติ พ. การจัดการฟันกรามล่างแท้ซี่ที่สองล้มเอียง : สาเหตุการเกิด การวินิจฉัย และการรักษา. SWU Dent J. [Internet]. 2020 Sep. 29 [cited 2024 May 23];13(2):77-93. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swudentj/article/view/12995