สุขอวยชัย จรัสลักษณ์, and ศักดิ์ดี จารุมา. “การใช้ยาปฏิชีวนะในการรักษาการติดเชื้อในคลองรากฟัน”. Srinakharinwirot University Dental Journal (E-ISSN 2774-0811) 6, no. 1 (September 19, 2014): 52–65. Accessed May 28, 2024. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swudentj/article/view/4563.