ทรัพย์มณีนุกูล ญาณพัฒน์, ไชยรักษ์ พิชญา, and วรชาติ พลพิทยา. “การจัดการฟันกรามล่างแท้ซี่ที่สองล้มเอียง : สาเหตุการเกิด การวินิจฉัย และการรักษา”. Srinakharinwirot University Dental Journal (E-ISSN 2774-0811) 13, no. 2 (September 29, 2020): 77–93. Accessed May 23, 2024. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swudentj/article/view/12995.