สุขอวยชัย จ., and ศักดิ์ดี จ. “การใช้ยาปฏิชีวนะในการรักษาการติดเชื้อในคลองรากฟัน”. Srinakharinwirot University Dental Journal (E-ISSN 2774-0811), vol. 6, no. 1, Sept. 2014, pp. 52-65, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swudentj/article/view/4563.