เสมา จ., ฉันทนสุขศิลป์ อ., and เหล่าศรีสิน ณ. “ผลการเคี้ยวผลไม้ต่อการลดปริมาณคราบจุลินทรีย์”. Srinakharinwirot University Dental Journal (E-ISSN 2774-0811), vol. 4, no. 1, Sept. 2014, pp. 20-27, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swudentj/article/view/4526.