ทรัพย์มณีนุกูล ญ., ไชยรักษ์ พ., and วรชาติ พ. “การจัดการฟันกรามล่างแท้ซี่ที่สองล้มเอียง : สาเหตุการเกิด การวินิจฉัย และการรักษา”. Srinakharinwirot University Dental Journal (E-ISSN 2774-0811), vol. 13, no. 2, Sept. 2020, pp. 77-93, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swudentj/article/view/12995.