หิรัญวิชญารัตน์ ว., คชเสนา ธ., ชัยสงคราม ธ., เตชะพูลผล ณ., and รังสิยานนท์ ส. “ความสัมพันธ์ของก้อนแคลเซียมบริเวณหลอดเลือดแดงคาโรติดทั่วไปกับโรคหัวใจและหลอดเลือด การศึกษาย้อนหลังในระยะเวลา 6 ปี”. Srinakharinwirot University Dental Journal (E-ISSN 2774-0811), vol. 13, no. 1, June 2020, pp. 88-101, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swudentj/article/view/12666.