[1]
สุขอวยชัย จ. and ศักดิ์ดี จ., “การใช้ยาปฏิชีวนะในการรักษาการติดเชื้อในคลองรากฟัน”, SWU Dent J., vol. 6, no. 1, pp. 52–65, Sep. 2014.