[1]
เสมา จ., ฉันทนสุขศิลป์ อ., and เหล่าศรีสิน ณ., “ผลการเคี้ยวผลไม้ต่อการลดปริมาณคราบจุลินทรีย์”, SWU Dent J., vol. 4, no. 1, pp. 20–27, Sep. 2014.