[1]
ทรัพย์มณีนุกูล ญ., ไชยรักษ์ พ., and วรชาติ พ., “การจัดการฟันกรามล่างแท้ซี่ที่สองล้มเอียง : สาเหตุการเกิด การวินิจฉัย และการรักษา”, SWU Dent J., vol. 13, no. 2, pp. 77–93, Sep. 2020.