[1]
หิรัญวิชญารัตน์ ว., คชเสนา ธ., ชัยสงคราม ธ., เตชะพูลผล ณ., and รังสิยานนท์ ส., “ความสัมพันธ์ของก้อนแคลเซียมบริเวณหลอดเลือดแดงคาโรติดทั่วไปกับโรคหัวใจและหลอดเลือด การศึกษาย้อนหลังในระยะเวลา 6 ปี”, SWU Dent J., vol. 13, no. 1, pp. 88–101, Jun. 2020.