[1]
เจียรพุฒิ ศ., “ผลของสารปรับสภาวะเนื้อฟันที่มีผลต่อรอยซึมเล็กตามขอบรอยต่อ ระหว่างเรซินมอดิฟายด์กลาสส์ไอโอโนเมอร์ซีเมนต์และเนื้อฟันผุจำลอง”, SWU Dent J., vol. 12, no. 2, pp. 38–51, Dec. 2019.