[1]
อารีวิจิตร ข., ธเนศวร น., ลัคนากุล จ., and รังสิยานนท์ ส., “ความเข้ากันได้ทางชีวภาพของเมทาคริเลตไฮยาลูโรนิกไฮโดรเจลในเซลล์กระดูกเบ้าฟันมนุษย์”, SWU Dent J., vol. 12, no. 2, pp. 22–37, Dec. 2019.