สุขอวยชัย จ. and ศักดิ์ดี จ. (2014) “การใช้ยาปฏิชีวนะในการรักษาการติดเชื้อในคลองรากฟัน”, Srinakharinwirot University Dental Journal (E-ISSN 2774-0811). Bangkok, Thailand, 6(1), pp. 52–65. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swudentj/article/view/4563 (Accessed: 28 May 2024).