เสมา จ., ฉันทนสุขศิลป์ อ. and เหล่าศรีสิน ณ. (2014) “ผลการเคี้ยวผลไม้ต่อการลดปริมาณคราบจุลินทรีย์”, Srinakharinwirot University Dental Journal (E-ISSN 2774-0811). Bangkok, Thailand, 4(1), pp. 20–27. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swudentj/article/view/4526 (Accessed: 23 May 2024).