ทรัพย์มณีนุกูล ญ., ไชยรักษ์ พ. and วรชาติ พ. (2020) “การจัดการฟันกรามล่างแท้ซี่ที่สองล้มเอียง : สาเหตุการเกิด การวินิจฉัย และการรักษา”, Srinakharinwirot University Dental Journal (E-ISSN 2774-0811). Bangkok, Thailand, 13(2), pp. 77–93. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swudentj/article/view/12995 (Accessed: 28 May 2024).