หิรัญวิชญารัตน์ ว., คชเสนา ธ., ชัยสงคราม ธ., เตชะพูลผล ณ. and รังสิยานนท์ ส. (2020) “ความสัมพันธ์ของก้อนแคลเซียมบริเวณหลอดเลือดแดงคาโรติดทั่วไปกับโรคหัวใจและหลอดเลือด การศึกษาย้อนหลังในระยะเวลา 6 ปี”, Srinakharinwirot University Dental Journal (E-ISSN 2774-0811). Bangkok, Thailand, 13(1), pp. 88–101. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swudentj/article/view/12666 (Accessed: 28 May 2024).