อารีวิจิตร ข., ธเนศวร น., ลัคนากุล จ. and รังสิยานนท์ ส. (2019) “ความเข้ากันได้ทางชีวภาพของเมทาคริเลตไฮยาลูโรนิกไฮโดรเจลในเซลล์กระดูกเบ้าฟันมนุษย์”, Srinakharinwirot University Dental Journal (E-ISSN 2774-0811). Bangkok, Thailand, 12(2), pp. 22–37. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swudentj/article/view/12072 (Accessed: 23 May 2024).