สุขอวยชัย จรัสลักษณ์, and ศักดิ์ดี จารุมา. 2014. “การใช้ยาปฏิชีวนะในการรักษาการติดเชื้อในคลองรากฟัน”. Srinakharinwirot University Dental Journal (E-ISSN 2774-0811) 6 (1). Bangkok, Thailand:52-65. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swudentj/article/view/4563.