ทรัพย์มณีนุกูล ญาณพัฒน์, ไชยรักษ์ พิชญา, and วรชาติ พลพิทยา. 2020. “การจัดการฟันกรามล่างแท้ซี่ที่สองล้มเอียง : สาเหตุการเกิด การวินิจฉัย และการรักษา”. Srinakharinwirot University Dental Journal (E-ISSN 2774-0811) 13 (2). Bangkok, Thailand:77-93. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swudentj/article/view/12995.