เสมา จ.; ฉันทนสุขศิลป์ อ.; เหล่าศรีสิน ณ. ผลการเคี้ยวผลไม้ต่อการลดปริมาณคราบจุลินทรีย์. Srinakharinwirot University Dental Journal (E-ISSN 2774-0811), Bangkok, Thailand, v. 4, n. 1, p. 20–27, 2014. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swudentj/article/view/4526. Acesso em: 28 may. 2024.