ทรัพย์มณีนุกูล ญ.; ไชยรักษ์ พ.; วรชาติ พ. การจัดการฟันกรามล่างแท้ซี่ที่สองล้มเอียง : สาเหตุการเกิด การวินิจฉัย และการรักษา. Srinakharinwirot University Dental Journal (E-ISSN 2774-0811), Bangkok, Thailand, v. 13, n. 2, p. 77–93, 2020. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swudentj/article/view/12995. Acesso em: 28 may. 2024.