หิรัญวิชญารัตน์ ว.; คชเสนา ธ.; ชัยสงคราม ธ.; เตชะพูลผล ณ.; รังสิยานนท์ ส. ความสัมพันธ์ของก้อนแคลเซียมบริเวณหลอดเลือดแดงคาโรติดทั่วไปกับโรคหัวใจและหลอดเลือด การศึกษาย้อนหลังในระยะเวลา 6 ปี. Srinakharinwirot University Dental Journal (E-ISSN 2774-0811), Bangkok, Thailand, v. 13, n. 1, p. 88–101, 2020. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swudentj/article/view/12666. Acesso em: 28 may. 2024.