เจียรพุฒิ ศ.; วงศ์สิริฉัตร ณ.; หาญคณิตวัฒนา ป.; ชัชวาลวานิช ส.; บุญดีกุล ก.; ฤทธิ์ฐิติ อ.; ไพศาลกอบฤทธิ์ ว.; อินทจักร ป. ผลของสารปรับสภาวะเนื้อฟันที่มีผลต่อรอยซึมเล็กตามขอบรอยต่อ ระหว่างเรซินมอดิฟายด์กลาสส์ไอโอโนเมอร์ซีเมนต์และเนื้อฟันผุจำลอง. Srinakharinwirot University Dental Journal (E-ISSN 2774-0811), Bangkok, Thailand, v. 12, n. 2, p. 38–51, 2019. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swudentj/article/view/12073. Acesso em: 13 jul. 2024.